Главная Тува - территория мужества

Тува - территория мужества

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Кара-оол предложил разделить его должность надвое

Сегодня глава Тувы Шолбан Кара-оол вернулся на очную работу в правительство Тувы. Напомним, ранее он проходил лечение от пневмонии в Москве. Аппаратное совещание началось...

КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА

Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал...

Тываның Баштыңы республикада чедип келген болгаш, дорт-ла ажыл-херекче кирипкен

Бо эртен Кызылдың аэропортунга ужуп келген самолет-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чедип келген дээрзин #Тыванын_аныяктары солун дыңнадып турар. Ол Москвага пневмониядан эмнээшкинни эрткен. Чазын Ш. Кара-оол...

Эр хей, Денберел!

Бистиң Денбереливис «Ты супер» төлевилелге катап база диңмиттиг адыш часкаашкыннарынга төлептиг болган. Эр хей! Жюриниң кежигүннери ооң салым-чаяанын магадап, мээң эскергеним-биле, Денберелге мерген угаадыглыг,...

В правительстве Тувы сообщили, что глава республики выйдет на работу на...

✍Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который в настоящее время лечится в Москве от пневмонии, на следующей неделе выйдет на работу. Появившиеся в телеграм-каналах сообщения о...

Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунда фельдшер-акушер пунктузунуң тудуун бо хүннерде эгелээн. «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң ачызында арысканчылар бо чылын-на эмчи дузазын чаа пунктуга ап эгелээр....

Уругларны өөредилге номнары-биле чепсеглээри

Школаларның база бир чидиг айтырыгларының бирээзи өөредилге номнары болуп артпышаан. Бо байдал кожууннарда кандыгыл? Чөөн-Хемчик кожууннуң Өөредилге эргелелиниң харыызын #Тыванын_аныяктары солуннуң шаттан дашкаар корреспондентизи сонуургап көрген: -...

Бичии уругларга орук-транспорт кемдээшкинин болдурбазы болгаш баш бурунгаар сагындырары-биле, «Айыыл чок чоруктуң лабораториязы» деп төп Тывада ажыттынган. Ук лабораторияда автомашина оруунга бодун шын алдынарын болгаш...