Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунда фельдшер-акушер пунктузунуң тудуун бо хүннерде эгелээн. «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң ачызында арысканчылар бо чылын-на эмчи дузазын чаа пунктуга ап эгелээр....

Уругларны өөредилге номнары-биле чепсеглээри

Школаларның база бир чидиг айтырыгларының бирээзи өөредилге номнары болуп артпышаан. Бо байдал кожууннарда кандыгыл? Чөөн-Хемчик кожууннуң Өөредилге эргелелиниң харыызын #Тыванын_аныяктары солуннуң шаттан дашкаар корреспондентизи сонуургап көрген: -...

Бичии уругларга орук-транспорт кемдээшкинин болдурбазы болгаш баш бурунгаар сагындырары-биле, «Айыыл чок чоруктуң лабораториязы» деп төп Тывада ажыттынган. Ук лабораторияда автомашина оруунга бодун шын алдынарын болгаш...

«Арыг-силиг болуру – кадыкшылдың үндезини» айны чарлааны-биле, Ак-Довурак хоорайның өөредилге албан черлеринде школачылар ортузунда янзы-бүрү хемчеглерни социал педагог башкылар чорудуп эгелээнин #Тыванын_аныяктары_ солун дыңнадып турар. #стопкоронавирус #COVID_19 #профилактика #тыванын_аныяктары #газеташын #шынсолун #тывамедиагрупп #тувинскаяправда #новоститувы #новоститыва #тува24 #новоститува24 #сылдысчыгашсолун #солунтыванынаныяктары Чурукту Интернеттен...

Школачыларның чемгерилгези

Тожу кожууннуң школаларында эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_солуннуң редакциязы дыңнадып турар. #Тожу #ТоораХем #здоровоепитание #ПрезидентРФ #ПравительствоРТ Чуруктарны социал четкиден алган.

Билип алыры артык эвес: оваадай вирус халдавыр аарыы

Оваадай вирус халдавыр аарыы дээрге эгелээри-даа, ылгавыр им-демдектери-биле-даа гриппке, ол ышкаш чидиг респираторлуг тыныш органнарының качыгдаарынга дөмейлешкек боорда, элээн аар эртер аарыг болур. Ук...

Подпишись! Читайте ! Успевайте оформить подписку на II полугодие 2020 года! АКЦИЯ ВМЕСТО 1200 ОФОРМИ ПОДПИСКУ ЗА 850 РУБ.ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ. Сроки акции с 15 по 30 сентября 2020г. Цена...

Эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээр

Сентябрьның 15-18 хүннеринде Кызыл хоорайга «Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязы ажылын эгелээр. Конференцияның киржикчилери регионнарда күш-ажыл, чоннуң...

В ПРИГРАНИЧНОМ СЕЛЕ ХАНДАГАЙТЫ ОТКРЫЛИ НОВУЮ ПРИСТРОЙКУ К ДЕТСКОМУ САДУ В...

11 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие новой пристройки к детскому саду «Чечек» села Хандагайты Овюрского кожууна, которая построена в рамках реализации федерального проекта...