Главная Люди и дело

Люди и дело

участники губернаторских проектов и профессионалы в своей области

«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар!

"Сылдысчыгаш" солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар! Почта салбырларында, Парлалга бажыңының 3-кү каъдында садып турар. Бичии чаштарга чараш уруглар солунун чагыдып алырынче далажыңар, ада-иелер! #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

«Тыванын аныяктары» солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар!

"Тыванын аныяктары" солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар! Бо үндүрүлгеде аныяк удуртукчуларның, лидерлерниң чыыжындан материалды номчуп болур. Аңаа аныяк сайыттар Тываның Чазаанда канчап ажылдап келгенин таныштырып...

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА КҮСКҮ ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ КИДИН ТҮЛҮК

Бөгүн Чазактың аппарат хуралынга Бай-Тайга кожууннуң төлээзи күскү дүжүттүң элбек болганын дыңнаткан. Ук кожуунда ажыл-агыйның угланыышкыны - көдээ ажыл-агыйы болганда, чурттакчы чон ынаар хаара...

«Ногаан Россия»

Бүгү Россияның экологтуг субботниги Тывага сентябрь 11-ден 25-ке чедир уламчылаарын Республиканың бойдус яамызы дыңнадып турар. Чурттап турар хоорай, суурунуң чоок-кавы девискээрин бокталдырбайн, арыг-силиг тургузарындан ниити...

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Кара-оол предложил разделить его должность надвое

Сегодня глава Тувы Шолбан Кара-оол вернулся на очную работу в правительство Тувы. Напомним, ранее он проходил лечение от пневмонии в Москве. Аппаратное совещание началось...

КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА

Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал...