Главная Онлайн газета

Онлайн газета

«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар!

"Сылдысчыгаш" солуннуң чаа үндүрүлгезин сонуургаңар! Почта салбырларында, Парлалга бажыңының 3-кү каъдында садып турар. Бичии чаштарга чараш уруглар солунун чагыдып алырынче далажыңар, ада-иелер! #Тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

«Тыванын аныяктары» солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар!

"Тыванын аныяктары" солуннуң сентябрь айда үндүрүлгези-биле таныжыңар! Бо үндүрүлгеде аныяк удуртукчуларның, лидерлерниң чыыжындан материалды номчуп болур. Аңаа аныяк сайыттар Тываның Чазаанда канчап ажылдап келгенин таныштырып...

Дензен Салчак. Звезда студенческого ансамбля «Өлчей»

Среди наиболее ярких выпускников ТувГУ в этом году – Дензен Салчак. Одна из лучших студенток физико-математического факультета Тувинского государственного университета и в то же...

Чаа үндүрүлге

#тыванын_аныяктары_солун Август ай. 2020 чыл

Чайлагда чай

Бо чылын коронавирус хамчыы-биле холбаштыр дыштанылга лагерьлериниң саны кызырылган. Уругларга таарымчалыг байдалдарны тургузуп, «Чайлагда чай» деп тускай программа-биле ажыл-чорудулганы кылып, барык 3000 хире уругларны...

«Сылдысчыгаш» солуннуң чаа үндүрүлгези

"Сылдысчыгаш" солуннуң чаа үндүрүлгези! Солун бо айдан эгелээш чаа хевирде үнүп эгелээн. Почта салбырларындан болгаш редакцияның бодундан чагыдар өртээ ол-ла хевээр арткан. Өңгүр чараш...

Выпуск № 22 от 1 мая 2017 года

Выпуск № 22 от 1 мая 2017 года