Главная Школа лидеров

Школа лидеров

проекты для участников губернаторского проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» и молодых волонтеров и активистов Тувы

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНДА КҮСКҮ ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ КИДИН ТҮЛҮК

Бөгүн Чазактың аппарат хуралынга Бай-Тайга кожууннуң төлээзи күскү дүжүттүң элбек болганын дыңнаткан. Ук кожуунда ажыл-агыйның угланыышкыны - көдээ ажыл-агыйы болганда, чурттакчы чон ынаар хаара...

«Ногаан Россия»

Бүгү Россияның экологтуг субботниги Тывага сентябрь 11-ден 25-ке чедир уламчылаарын Республиканың бойдус яамызы дыңнадып турар. Чурттап турар хоорай, суурунуң чоок-кавы девискээрин бокталдырбайн, арыг-силиг тургузарындан ниити...

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Кара-оол предложил разделить его должность надвое

Сегодня глава Тувы Шолбан Кара-оол вернулся на очную работу в правительство Тувы. Напомним, ранее он проходил лечение от пневмонии в Москве. Аппаратное совещание началось...

КИБЕРДРУЖИНА ОТРЯДЫ –ТЫВАДА

Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал...

ЧУРТ ДУГАЙЫНДА СОЛУН ФАКТЫЛАР

«Россия: кижилер, сан-чурагай, фактылар» деп викторина бөгүн, сентябрь 21-де Москвага 11 шак, Тывага – 15:00 шак турда, эгелээр. Бүгү Россияның 2021 чылда болур чизезинге тураскааткан...

Тываның Баштыңы республикада чедип келген болгаш, дорт-ла ажыл-херекче кирипкен

Бо эртен Кызылдың аэропортунга ужуп келген самолет-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чедип келген дээрзин #Тыванын_аныяктары солун дыңнадып турар. Ол Москвага пневмониядан эмнээшкинни эрткен. Чазын Ш. Кара-оол...

Эр хей, Денберел!

Бистиң Денбереливис «Ты супер» төлевилелге катап база диңмиттиг адыш часкаашкыннарынга төлептиг болган. Эр хей! Жюриниң кежигүннери ооң салым-чаяанын магадап, мээң эскергеним-биле, Денберелге мерген угаадыглыг,...

“Сан-чурагай кичээли” эрткен

Бо хүн, сентябрь 18-те, Кызылдың №1 школазының өөреникчилеринге “Чогаадып каан интеллект болгаш машина өөредилгези” деп темага “Сан-чурагай кичээли” болуп эрткен. Ону ук школаның информатика...