ЗОЖ

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

«Улуг-Хем кожууннуң стоматологиязында ажылдаар херекселдер, материалдар шуут чок, диш кылыр аппараттары үрелген, ажылдап турар эмчилерге таарымчалыг байдал тургустунмаан. Кожууннуң чурттакчы чону диш эмчилээрде, Кызыл...

Уруглар чемгерилгези

Улуг-Хем кожууннуң школаларында чурттуң Президентизи В. Путинниң айыткалы езугаар чаа өөредилге чылындан эгелеп, 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле чемгерип эгелээн дугайында медээни #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан...

Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунда фельдшер-акушер пунктузунуң тудуун бо хүннерде эгелээн. «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң ачызында арысканчылар бо чылын-на эмчи дузазын чаа пунктуга ап эгелээр....

На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники

18 сентября для учащихся школы №1 города Кызыла состоится #Урокцифры по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». Детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта...

Бичии уругларга орук-транспорт кемдээшкинин болдурбазы болгаш баш бурунгаар сагындырары-биле, «Айыыл чок чоруктуң лабораториязы» деп төп Тывада ажыттынган. Ук лабораторияда автомашина оруунга бодун шын алдынарын болгаш...

«Арыг-силиг болуру – кадыкшылдың үндезини» айны чарлааны-биле, Ак-Довурак хоорайның өөредилге албан черлеринде школачылар ортузунда янзы-бүрү хемчеглерни социал педагог башкылар чорудуп эгелээнин #Тыванын_аныяктары_ солун дыңнадып турар. #стопкоронавирус #COVID_19 #профилактика #тыванын_аныяктары #газеташын #шынсолун #тывамедиагрупп #тувинскаяправда #новоститувы #новоститыва #тува24 #новоститува24 #сылдысчыгашсолун #солунтыванынаныяктары Чурукту Интернеттен...

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Улуг-Хемском ММЦ за сентябрь выписано 156 рецептов для 51 больного, перенесшего...

Школачыларның чемгерилгези

Тожу кожууннуң школаларында эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_солуннуң редакциязы дыңнадып турар. #Тожу #ТоораХем #здоровоепитание #ПрезидентРФ #ПравительствоРТ Чуруктарны социал четкиден алган.