Финансы

On each category you can set a Category template style, a Top post style (grids) and a module type for article listing. Also each top post style (grids) have 5 different look style. You can mix them to create a beautiful and unique category page.

Бөгүн Чазактың аппарат хуралынга Бай-Тайга кожууннуң төлээзи күскү дүжүттүң элбек болганын дыңнаткан. Ук кожуунда ажыл-агыйның угланыышкыны - көдээ ажыл-агыйы болганда, чурттакчы чон ынаар хаара туттунган. Кожуун бо хүннерде мал чемин 103 хууга күүсеткен. Бо үеде агаар эки, шупту чон...
Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин чугаалаан: - Мен бодум тудуг эртемниг кижи мен. Хову-Аксының кобальт тудуунга-даа ажылдап чордум. Ынчангаш бодум шаам-биле...
Амгы үениң аныяктарының болгаш элээдилериниң амыдыралы социал четкилерже, Интернетче көже берген деп болур. Олар хостуг үезиниң хөй кезиин ынчаар эрттирип турар. Интернетте болгаш социал четкилерде эрге-хоойлуга удур медээлерни номчуп, ону тарады бээр таварылгалар-даа болу бээр. Тываның девискээринде «Кибердружина» деп чаа...
Бо хүн, сентябрь 18-те, Кызылдың №1 школазының өөреникчилеринге “Чогаадып каан интеллект болгаш машина өөредилгези” деп темага “Сан-чурагай кичээли” болуп эрткен. Ону ук школаның информатика башкызы Алаш-оол Саая эрттирген. Чогаадып каан интеллектиниң үндезиннериниң болгаш ажылының принциптериниң дугайында, чолаачы чок автомобильге чижеглеп,...
Правительство России выплатит в сентябре по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп» @tmgnews17 . Выплаты получат 2,8 миллиона граждан, официально признанные безработными и имеющие детей...
Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунда фельдшер-акушер пунктузунуң тудуун бо хүннерде эгелээн. «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң ачызында арысканчылар бо чылын-на эмчи дузазын чаа пунктуга ап эгелээр. Сентябрь айның эгезинде Атлант тудуг организациязы ук эмнелге пунктузунуң таваан салып, кудукту каскан. ФАП-ка суг...
18 сентября для учащихся школы №1 города Кызыла состоится #Урокцифры по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». Детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля, а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по...
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Улуг-Хемском ММЦ за сентябрь выписано 156 рецептов для 51 больного, перенесшего сердечно-сосудистые заболевания и операции на сердце и сосудах. Больные будут обеспечены лекарствами в течение одного...
«Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязының база бир кол темазы «Чоннуң ажыл чок чоруу, күш-ажылчы организацияларның чаа хевирлерин тургузары, тус черлерде ядыы-түреңги чоруктуң чидиг айтырыглары болгаш ону ажып эртериниң кол чылдагааннары» деп темага...