Главная Культура

Культура

Featured posts

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

Эр хей, Денберел!

Бистиң Денбереливис «Ты супер» төлевилелге катап база диңмиттиг адыш часкаашкыннарынга төлептиг болган. Эр хей! Жюриниң кежигүннери ооң салым-чаяанын магадап, мээң эскергеним-биле, Денберелге мерген угаадыглыг,...

Уруглар чемгерилгези

Улуг-Хем кожууннуң школаларында чурттуң Президентизи В. Путинниң айыткалы езугаар чаа өөредилге чылындан эгелеп, 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле чемгерип эгелээн дугайында медээни #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан...

На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники

18 сентября для учащихся школы №1 города Кызыла состоится #Урокцифры по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение». Детям расскажут об основах и принципах работы искусственного интеллекта...

Уругларны өөредилге номнары-биле чепсеглээри

Школаларның база бир чидиг айтырыгларының бирээзи өөредилге номнары болуп артпышаан. Бо байдал кожууннарда кандыгыл? Чөөн-Хемчик кожууннуң Өөредилге эргелелиниң харыызын #Тыванын_аныяктары солуннуң шаттан дашкаар корреспондентизи сонуургап көрген: -...

Бичии уругларга орук-транспорт кемдээшкинин болдурбазы болгаш баш бурунгаар сагындырары-биле, «Айыыл чок чоруктуң лабораториязы» деп төп Тывада ажыттынган. Ук лабораторияда автомашина оруунга бодун шын алдынарын болгаш...

Школачыларның чемгерилгези

Тожу кожууннуң школаларында эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_солуннуң редакциязы дыңнадып турар. #Тожу #ТоораХем #здоровоепитание #ПрезидентРФ #ПравительствоРТ Чуруктарны социал четкиден алган.

Подпишись! Читайте ! Успевайте оформить подписку на II полугодие 2020 года! АКЦИЯ ВМЕСТО 1200 ОФОРМИ ПОДПИСКУ ЗА 850 РУБ.ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ. Сроки акции с 15 по 30 сентября 2020г. Цена...

Эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээр

Сентябрьның 15-18 хүннеринде Кызыл хоорайга «Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязы ажылын эгелээр. Конференцияның киржикчилери регионнарда күш-ажыл, чоннуң...

«Уран балды» мөөрейи эртип турар

Бо хүннерде ТАР-ның 100 чылынга болгаш Улуг Тиилелгениң 75 чылдаанынга тураскааткан «Уран балды» деп ыяштан оюп сиилбиир скульптура мөөрейи эгелээн. Ук мөөрейде республиканың янзы-бүрү...