Главная #стопкоронавирус

#стопкоронавирус

Чаартылгалар хөй

Чечеккей Сарыгларовна Хапылак – амгы үеде пенсионер, Кызыл хоорайга 60 чылдардан бээр чурттап келген. Ол #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязынга кээп, республикавыста болуп турар хөгжүлде-чаартылгалар дугайында эскериглерин...

«Улуг-Хем кожууннуң стоматологиязында ажылдаар херекселдер, материалдар шуут чок, диш кылыр аппараттары үрелген, ажылдап турар эмчилерге таарымчалыг байдал тургустунмаан. Кожууннуң чурттакчы чону диш эмчилээрде, Кызыл...

Безработные родители получат по 3 000 рублей на ребенка

Правительство России выплатит в сентябре по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, следует из постановления, которое подписал премьер-министр Михаил...

Уруглар чемгерилгези

Улуг-Хем кожууннуң школаларында чурттуң Президентизи В. Путинниң айыткалы езугаар чаа өөредилге чылындан эгелеп, 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле чемгерип эгелээн дугайында медээни #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан...

«Арыг-силиг болуру – кадыкшылдың үндезини» айны чарлааны-биле, Ак-Довурак хоорайның өөредилге албан черлеринде школачылар ортузунда янзы-бүрү хемчеглерни социал педагог башкылар чорудуп эгелээнин #Тыванын_аныяктары_ солун дыңнадып турар. #стопкоронавирус #COVID_19 #профилактика #тыванын_аныяктары #газеташын #шынсолун #тывамедиагрупп #тувинскаяправда #новоститувы #новоститыва #тува24 #новоститува24 #сылдысчыгашсолун #солунтыванынаныяктары Чурукту Интернеттен...

Школачыларның чемгерилгези

Тожу кожууннуң школаларында эге класстарның өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерип эгелээнин #Тыванын_аныяктары_солуннуң редакциязы дыңнадып турар. #Тожу #ТоораХем #здоровоепитание #ПрезидентРФ #ПравительствоРТ Чуруктарны социал четкиден алган.

Билип алыры артык эвес: оваадай вирус халдавыр аарыы

Оваадай вирус халдавыр аарыы дээрге эгелээри-даа, ылгавыр им-демдектери-биле-даа гриппке, ол ышкаш чидиг респираторлуг тыныш органнарының качыгдаарынга дөмейлешкек боорда, элээн аар эртер аарыг болур. Ук...

Республиканский турнир по национальной борьбе хуреш

11 сентября в 13:00 часов на стадионе «Хуреш» состоится Республиканский турнир по национальной борьбе хуреш на призы Главы Республики Тыва, среди борцов не имеющих...

Чамдык школаларда уруглар 2 аңгы ээлчегде чемненип турар.

Улуг-Хем кожууннуң школаларында чурттуң Президентизи В. Путинниң айыткалы езугаар чаа өөредилге чылындан эгелеп, 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле чемгерип эгелээн дугайында медээни #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан...

ЧИДИГ АЙТЫРЫГ: ШКОЛАЛАРДА ӨӨРЕДИЛГЕ НОМНАРЫ ЧЕТЧИР БЕ?

Хоорай школаларында өөредилге номнары чедишпес, ада-иелер боттары садып ап турарының дугайында хомудалдар социал четкилерде үнүп турарын барымдаалааш, республиканың Өөредилге яамызындан ол айтырыгга харыылап бээрин...