Ежемесячные Архивы: Февраль 2020

#Шагаа_2020_Күске_чылы_ужурлар ЧЫЛЫВЫСТЫҢ ШЫНАРЫ

Өг-бүле тутканнарның меңгилери 9:1, 8:7, 6:2, 4:3 болур болза, ол ийиниң сагыш-сеткили тааржыр, эви быжыг, эди кѳвей, аас-кежиктиг болганы ол. Өгленгеннерниң меңгилери 9:9, 8:8, 7:7,...

#ПолитСтартап #төлевилел #Тываның_аныяктары #Аныяк_гвардейжилер

«ПолитСтартап» — Бүгү-россияның "Чаңгыс демниг Россия" политиктиг партияның кадрлар талазы-биле төлевилели. Ук төлевилел 35 хар чедир политиктиг хөй-ниити ажылынга бодунуң күжүн шенээринге белен идепкейлиг...

#Эзирлерниң_уязы #Төлевилел #Чазак_даргазы #Бичии_мөгелер #Чаштар_мөгелер #Тываның_аныяктары #Чедиишкиннери

Чаш база элээди мөгелерниң бирги делегей чергелиг маргылдаага чедиишкиннери Февраль 15-тиң хүнүнде тыва чаңчыл-биле дериттинген «Сүбедей» спорт ордузунга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазак Даргазының шаңналы дээш чаш...

#Тыва_территория_мужества #Тыванын_аныяктары #Февраль_23

Мой папа самый лучший. Я это повторяю про себя изо дня в день. Он добрый, красивый, умный, смышленый. Но, к сожалению, мир устроен так,...

#Шагаа_2020 #Күске_чылы КҮЧҮЛҮГ ЧЫЛ

Күске — бүгү-ле чылдарның эгези. 60 чылдыг улуг эргилдениң-даа, 12 чылдыг биче эргилдениң-даа. Ынчангаш хамык чылдарның үстүнге, бедик олутка Ол саадаар. Даңзы бүрүткел база...

#Шагаа_2020 #Ак_чем_шагаа_чеми

Ааржы Тарактан кылган ааржы. Таракты ыяш савага көвүдедир чыыр. Сава долуп келирге, шой пашка куткаш, отка элээн үр хайындырар. Тарак хайынгаш, божаже шилчиир. Божаны өске...

#Шагаа_2020

Шагаа – тываларның үе-дүптен ёзу-чаңчыл сагаан байырлалы. Ооң төөгүзү, чаагай чаңчылдары бурун үеде-ле тывылган. Бурун шагдан бээр тываларның ажыл-агыйының онзагайынга үндезилеттинген календары чораан. Ону...

#Тыва_территория_мужества #Защитник_Отечества #Ферваль_23

Мой папа — защитник Отечества. Он очень храбрый, мужественный и сильный. После школы он поступил в Тувинский государственный университет, по специальности учитель истории. Когда...

Тергиин студентини илереткен

"Тываның аныяктары" солуннуң бо үндүрүлгезиниң аалчызы — Самир Аспан-оол. Ол "Тыва Республиканың тергиин студентизи-2019" регионалдыг студенчи премияның тиилекчилерин допчузу-биле таныштырган. — Самир, студентилер ортузунда Тывада...

#Тиилекчилерниң_уйнуктары #Правнуки_Победителей_Тыва_Молодежь

Кырган-ачам — эки турачы Ада-чурттуң Улуг дайыны 1941 чылдың июнь айның 22-де эгелээнин, Германия даң бажы шала көскү үеде, 4 шакта, Совет Эвилелинче оор ёзу-биле...