Ежемесячные Архивы: Январь 2020

Ректорнуң балы эрткен

ТывКУ-га Бүгү-россияның студентилер хүнүн байырлап, Ректорнуң балын эрттирген. Чараш-шиник платьелерниң эдээ шалага чаттылып турар кыстар база каас-коя костюмнарлыг студентилер Ректорнуң балынга чыглып келген. Олар...

Тожу кожуунда 48 ивижи өг-бүлелер бар

Тожу кожууннуң девискээринде иви малды азырап чоруур өг-бүлелерге деткимче-дуза кылдыр «Ивижи өг-бүлеге дериг-херексел» деп губернатор төлевилели 2017 чылдың ноябрь айда ТР-ниң Баштыңының доктаалы ёзугаар...

«Чаа сорук» төлевилели херек бе?

Артем (адын өскерткен), 23 харлыг, хосталгазын 4 (санын өскерткен) чыл ишти казыттыргаш, ийи чыл бурунгаар үнүп келген. - Хоругдалже бир дугаар оор херек дээш кирген...

Ачы-дуза чаңгыс чыл-биле кызыгаарланмас

Партияның Кызылда эге организацияларының активчилери Ада-чурттуң Улуг дайы­нының киржикчизи Иван Михайлович Микитюктуң бажыңынга четкен. Дайынның хоочуну чоокта эмнээшкин эрткени-биле, аңаа доктаамал хайгараал негеттинип турар....

Волонтёром быть здорово!

19 декабря в гранд-холле «Столичный» прошел 1 молодежный бал Рес­публики Тыва организованный Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла с Министерством образования...

Бүгү чүвени фронтуга!

1941 чылдың ноябрь 10-нуң хүнүнде мобилизация хүнүн чарлаан. Ол хүннү "ТАР-ның девискээринде чурттап турар хамаатыларны совет Кызыл Шеригже кыйгыртыры" деп тускай доктаал ёзугаар чарлаан...

Спортчунуң чедиишкини: сорулгаларже быжыг базым

Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультеди 20 ажыг чыл дургузунда тергиин спортчуларны белеткеп, ооң доозукчулары спорт талазы-биле ажылдап, харын-даа регионнуң шериг-күш адырларында ажылдап...

Россияда Парлалга хүнү-биле!

Россияда Парлалга хүнү-биле! 2020 деп онзагай чараш чыл бодунуң эргелеринче кирипкен. Чылды Россияда Алдарның бол­гаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлааны-биле, хоочун­нарга, дайын киржикчилеринге дуза кадар ажыл ам-даа...

Эки турачы болуру чоргааранчыг

Волонтёр болур дизе, кайнаар азы кымче баарыл? Өске кижилерге ачы-дуза чедирер күзелдиг улустуң мурнунга бо айтырыг тургустунуп болур. Эң-не чогумчалыг арга – чурттап турар...