Ежемесячные Архивы: Ноябрь 2019

Төлевилелдиң амыдыралда боттанып турары

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели бистиң республикада 2016 чылдан тура, амыдыралда боттанып, көдээ черлерде аныяк өг-бүлелерниң амыдырал-чуртталгазынга улуг деткимчелиг болганын билир бис. Тывага...

Салым-чаяанныг өг-бүле

#Күшажылчыкижиниңчылы #аныякөгбүле Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунга Буян-Бадыргы, Сайзана Дамдын-оолдарның аныяк өг-бүлези немешкеш, үр болбаан. Ынчалза-даа аныяктар амыдыралче быжыг тура-соруктуг, эп-найы­ралдыг шымнып кирипкеннер. Буян-Бадыргы — саарлыкчы, суурунуң чонунга...

#Росмолодежь #Клубтворчес­коймастерской #Decortuvsu

«Этномода-2019» аныяк дизайнерлер фестивалының тиилекчилери Амгы үеде аныяктарны деткип турары дыка өөрүнчүг. Тываның күрүне университединиң студентилери Федералдыг аныяктар агентствозунуң деткимчези-биле 300 муң рубль түңнүг грантыны...

«Мээң сайгарлыкчы херээм» шуулган Тывада!

Россияның 26 хоорайларының иштинде Кызыл база бир «Мээң сайгарлыкчы херээм» шуулганның шөлү болган. Ук шуулганны «Ортумак болгаш биче сайгарлыкчы чорук» национал төлевилелдиң иштинде РФ-тиң...

«Россияның байлаа» студентилер фестивалы эрткен

  Дүүн Улусчу чогаадылга бажыңынга «Россияның байлаа» национал культуралар фестивалы студентилер ортузунга болуп эрткен. Фестивальдың киржикчилери, дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери, айыттынган шактан эрте...