Ежемесячные Архивы: Октябрь 2019

Тува готовится ко Дню народного единства

В России 4 ноября будет отмечаться праздник День народного единства. Тува не собирается отставать от всей страны. В этот день основные мероприятия развернутся в...

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду «Тыва чаңчылдар» деп мобилдиг капсырылганы ажылдап кылган. Амгы үеде, амыдырал-чуртталганың агымы, хевири төөгүлуг чылдагааннарның салдарындан өскерлип турда, тыва...

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым Тыва дылды өөренип алыр күзелдиглерге

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду тыва дылды чаа өөренип эгелеп чоруурларга аудиокурсту ажылдап кылган. Тыва дылды өөренирде, тус черниң чурртакчыларының аразынга азы...

Россияда театр чылы ТЕАТР ҮЕНИҢ ТЫНЫЖЫН ЭНДЕВЕС

Россияда театр чылы уламчылавышаан. «Тываның аныяктары» ол теманы удаа-дараа-даа бол, чырыдып турар. Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры аныяк специалистерниң турлаа деп болур. Эртем-мергежилдиг аныяк...

Поддержка Главы открывает дорогу в различные вузы страны

В мэрии Кызыла подвели итоги реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» в 2018 -2019 учебном году. Проект...

ДХ-ниң чаа соңгуттурган депутаттары ажылын эгелээн

Тываның Дээди Хуралының үшкү чыыжының организастыг хуралы сентябрь 26-да болуп эрткен. Чаа соңгуттурган депутаттарның организастыг хуралын ТР-ниң соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна ажыткан. Ооң...

#БашкымгаМөгейиг

Бисте бир дыка эки башкы бар. Кичээлдерин тайылбырлаары тергиин, аажы-чаңы чымчак, боду база чараш кижи. Ол мээң эң-не ынак башкым. Ол орус дыл болгаш...

Хүндүткелдиг мергежил

Башкы кижиниң ажылы улус-чонга хүндүткелдиг. Ол – бичии өөреникчи уругларлыг өг-бүле бүрүзүнге чугула кижилерниң бирээзи. Башкы кылдыр чүгле сагыш-сеткилдиң кыйгызы-биле ажылдап болур дээрзи шын....

Интернеттиң херээ бар бе?

Интернеттиң херээ бар бе? Интернет дузазы-биле көвей чүүлдерни кылып ап болур. Ында вайбер, инстаграмм, вконтакте, фейсбук дээш оон-даа өске капсырылгалар бар. Чамдык капсырылгаларда багай улус...

ТАР-ның ССРЭ-ге каттышканындан бээр 75 чыл ою Уругларның чуруктары

Уран чүүл улустарны каттыштырып, чараш чүүлдүң, сорук кириишкинниң, мерген угаанның сорунзазын ажыдып турар. Надя Рушева аттыг чурулга школазында уруглар чуруур салым-чаяанын улам сайзырадып, чурулга...