Ежемесячные Архивы: Май 2019

«Студенчи Арбат» чоннуң сонуургалын хаара туткан 

Май 1 байырлалының хүнүнде чаңчыл болган ортумак өөредилге черлериниң садыг-делгелгези чурттакчы чоннуң кичээнгейин хаара туткан. Бо чылын «Студенчи Арбатта» сургуулдарның кылган дериг-херекселдерин, аъш-чемин «Тываның...

#Тиилелгениңэлчини мөөрейниң Тывадан киржикчизи 

Бүгү Россияның шупту регионнарындан 4500 ажыг чагыгларның иштинде эксперт комиссиязы чүгле 140 эң шыырак эки турачыларны шилээн. Оларның аразында ТывКУ-нуң төөгү факультединиң студентизи Милени...

«Таврида 5.0» деп форумнуң Тывадан төлээзи 

2019 чылдың май 11-ден август 9-ка чедир Крым чартык ортулукка «Таврида 5.0» деп культура болгаш уран чүүлдүң аныяк ажылдакчыларының 5-ки чыыжы болуп эртер. Чыыштың...

Губернатор төлевилели  Аныяк малчыннарның бирги чыыжы эрткен 

Нелли Биче-ооловна Артына - Президент грантызының тиилекчизи. Ол сөөлгү чылдарда Кызыл кожууннуң Төлээлекчилер Хуралынга кол специалист бооп ажылдаан, ооң-биле чергелештир Тываның муниципалдыг тургузугларының Ассоциациязының...