Ежемесячные Архивы: Апрель 2019

Спорт BEST CROSSFIT  спортчу залдың  угланыышкыннары хөй

  Тыва – «Маадырларның чарыжы» маргылдааның төвү болбас аргажок. «Маадырларның чарыжы («Гонка Героев») төлевилелдиң идеязы С.К. Шойгунуң уруу Ксения Шойгуга хамааржыр. Ынчангаш Бүгү-россия чергелиг ын­дыг...

Россияда театр чылы Бурганымга, чонумга тейлээр мен

Бо узун чаштыг, чараш актрисаны сцена кырынга көөрге, иштинден чырып турар ышкаш, оожум-топтуг бүдүжү кандыг-даа маадырны ойнап турда көстү бээр. Ынчангаш-ла боор, Тана Хөвен-оолдуң:...

Чалама – ыдыктыг чер

Күш-ажылчы кижиниң чылы Бо хүнгү аалчывыс – Айдыс Даваа. Ол – Кызыл хоорайда «Чалама» кафезиниң администратору (солунну белеткеп турган үезинде «Чалама» аалчылар бажыңының эргелекчизи кылдыр...

Аныяктар Чазааның чаа составынче мөөрейни чарлаан

ТР-ның Баштыңының Администрациязының болгаш ТР-ниң Чазааның Аппарадының аныяктар херээ база коммерциялыг эвес организациялар-биле ажылдаар департаментизи Аныяктар Чазааның VI-гы составын тургузары-биле мөөрейни чарлаан. Мөөрейни ТР-ниң...

Чингис Каминов: «Всякий труд должен приносить пользу и удовлетворение» 

В Единый день голосования - 8 сентября – в Туве пройдут выборы депутатов Верховного Хурала третьего созыва. Региональные отделения самых активных партий в Туве...

РФ-тиң Президентизиниң грантызынче 9011 чагыг кирген 

2019 чылдың бирги президент грантыларының конкурузунче чагыглар киирер хуусаа март 15-те төнген. РФ-тиң Президентизиниң хамааты ниитилелдиң хөгжүлдезинче көрдүнген грантылар 2019 чылдың бирги мөөрейинче ниитизи-биле...

Салым-чаяанныг аныяктарның чыыжы эртер 

Тыва Республикада база бир чугула төлевилелдерниң бирээзи – «Таврида 5.0» деп аныяктар чыыжының дугайында бо хүн таныштырар сорулгалыг бис. Ооң координаторларының бирээзи - «Алтай. Өзүлдениң...

Тыва блогерлер хөгжүм-шии театрында

Март айның төнчүзүнде тыва блогерлер Айдын Монгуш @aydyn8, @Kezhik.koshkulak, Азиата Даржаа, Валентин Кара-Сал, Кежик Монгуш болгаш оон-даа өскелер сцена артында чуртталга-биле интернет артында олурар чонну...

 Чаа үннер

 Частың чылыг херелдери сеткилдерни өөрткен. Ында-мында кушкаштарның чымырашкан үннери чалыыларның сеткил-хөөнүн доюлдуруп, омакшылды сөңнээн. Чараш шагда, аныяктарның хөглүг-омак-сергээ улам куттулган. Мындыг байдалда, бо айның эгезинде...

Интернет четкизинде уругларның информастыг айыыл чок чоруу

Амыдыралда өске бүгү чүүлдер ышкаш интернет база эки, багай талаларлыг.  Интернет хүн бүрүде чуртталгада ажыктыг-даа болза, таарымча чок, багай талалары база бар. Бир дугаарында,...