Ежемесячные Архивы: Декабрь 2018

Арга-дуржулгалыг тренер башкы

Хостуг хүрешке делегей чергелиг улуг маргылдаага чемпион атты чаалап алганАртас Санааның тренери Артур Кууларович Делгер-оолдуң арга-дуржулгазы байлак. Делегей деңнелдиг оюннарга хевис кырынче өөреникчизин дидими-биле...

Команда Тувы — 2030 — Обладатель Гранта

В Доме народного творчества подведены итоги 2017 года - года молодежных инициатив в Республике Тыва. Награждены победители проектов форума «Команда Тувы - 2030». Студент...

Эртем-билиглиг тарып боозадылга ажылы

Тываның көдээ ажыл-агый техникуму шагдан тура бо мергежилди мал эмчилеринге, зоотехниктерге өөредип келген. Эрткен чс чылдарда мал-маган тарыыр пунктуларга, станцияларга доозукчуларывыс хөйү-биле ажылдап чорааннар....

Кандыг чурттап тур сен, студент

Ноябрь айда «Мээң бажыңым – мээң общежитием» деп хоорай декадазы эрткен. Ооң иштинде янзы-бүрү өөредилге черлериниң хөй-ниити чуртталга бажыңнарының  аразынга солун хемчеглерни Тываның  Студентилер...

Тываның төлептиг оглу

Саян дагларының эдээнде бичии республикадан хостуг хүрешке делегей тепкиижинче үнген спортчуларны чоргаарал-биле адап болур. Александр Доржу, аъдының бажы арай-ла эрте хоя берген Чечен-оол Монгуш,...

Жителей Тувы приглашают принять участие в конкурсе авторской песни «Гринландия»

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2019 года Жителей Республики Тыва приглашают стать участникам заочного конкурса авторской песни «Гринландия», которому в этом году присвоено...