Ежемесячные Архивы: Август 2017

БУРУНГААР, ТӨРЭЭН ТЫВАМ!

Июль 29-туң хүнүнден эгелеп «Бурунгаар, төрээн Тывам!» деп аныяктарның шуулганы болуп эртер. Бо чылын чаңчыл болган «Дүрген» аныяктар чыыжы майгыннар хоорайжыгажының девискээрин Алдын-Булакче кылдыр...

Аныяктар хүнүнде «Тыва келир үеде: өскерилгелерниң стратегиязы» чыыштың ажылын аныяктар эгелээн

Бо чылды республиканың девискээринде Аныяктарның бот-идепкей чылы кылдыр чарлааны база таварылга эвес. Ооң-биле чергелештир июнь 27-де бүгү Россияда Аныяктар хүнүн байырлап эрттирип турар. Июнь 27-де...

ТЫВАГА АЛЬПИНИЗМ БОЛГАШ СПОРТЧУ ТУРИЗМНИ САЙЗЫРАДЫР

Чоокта чаа, июль айның эгезинде, Чазак бажыңының хуралдаар залынга, ТР-ниң Чазак Баштыңының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурактың удуртулгазы-биле Тыва Республикага альпинизм болгаш спортчу туризмни сайзырадырының концепциязының...