Электрилиг чылыдар дериг-херекселдерни шын ажыглаары — өрттүң айыыл чок чоруу

1264
3487

Соок дүжүп кел чыдары-биле, чурттакчы чон электрилиг чылыдар дериг-херекселдерни хөйү-биле ажыглап эгелээн. Шынары багай азы электри удазыннары үрелик дериг-херекселдерни ажыглаанындан чурттап орар оран-савазынга болгаш, харын-даа кижилерниң амы-тынынга айыылды тургузуп болурунуң барымдаазы улгаткан. Оон аңгыда электрилиг чылыдылга дериг-херекселдерин бажыңга ажыглаары элеп баксыраан электри удазыннарының тудушкан черлеринден өрт үнүп болурунуң айыылы бар. Ынчангаш электрилиг чылыдылга дериг-херекселдерин ажыглаар бетинде, өрттүң айыыл чок чоруунуң дүрүмнерин сагыырыын болгаш, ооң негелделерин шын күүседирин #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязы чонга дыңнадып турар.
Бир дугаарында, оран-савазында розеткаларның, өжүрүкчүлерниң, үзүкчүнүң болгаш өске-даа электри херекселдериниң үрелген-үрелбээнин эки хынаары чугула. Оон аңгыда бажыңдан үнүп тура, шупту электриге хамаарышкан чүүлдерни өжүрер – электри тогунда арткан телефон зарядказы азы ноутбук безин өрт үнериниң айыылын тургузуп болур. Бир эвес электрилиг чылыдылга дериг-херексели үрелген болза, ооң септелгезин чүгле мастерлерин кылдырганы дээре.
Алена Нан-Хоо.

#опасностьбытовыхпожаров #началоотопительногосезона #электрообогреватели #тыванын_аныяктары #газеташын #шынсолун #тывамедиагрупп #тувинскаяправда #новоститувы #новоститыва #тува24 #новоститува24 #сылдысчыгашсолун #солунтыванынаныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

1264 КОММЕНТАРИИ

 1. GO!!!
  This phrase was said by the first cosmonaut on Earth — Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin)
  He was the first astronaut on Earth. He was Russian! …
  Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army.
  Is this very reminiscent of the communist Soviet Union?
  How do you think?
  Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners.

  … rolo Gelenter norvatic

  ПОЕХАЛИ!!

 2. I was really itching to fix it some wager some money on some sports matches that are episode right now. I wanted to say you guys be familiar with that I did understand what I ruminate on to be the trounce orientation in the USA.
  If you poverty to bring back in on the action, scrutinize it out: casino belgique

 3. Hi ԝould yоu mind ѕharing which ƅlog platform you’re working with?
  Ӏ’m planning to start my own blog in tһe near futսre Ƅuut I’m hаving a tough
  time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason Ӏ ask is because your desigfn and style seems different
  then most blogѕ and I’m looking for something unique.
  P.S Sorгy fߋr getting off-topic bᥙt I haad to ask!

  my website; checkmate payday loans